Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Waarom Ons Dorpje

“Ons Dorpje” is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in Amsterdam Osdorp, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Er wordt kinderopvang aangeboden in huiselijke sferen met voldoende professionele pedagogisch medewerkers in een veilige en gezonde leefomgeving. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin, elk op hun eigen tempo, met heel veel liefde.

Wij bieden

Veiligheid

Alle risico’s met betrekking tot de veiligheid in en om onze kinderopvang zijn geïnventariseerd en opgenomen in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. De risico’s omtrent de veiligheid van de kinderen wordt zeer regelmatig geïnventariseerd en zo nodig aangepast. Een veilige leefomgeving voor kinderen is namelijk van groot belang!

Gezondheid

Ook de risico’s rondom de gezondheid van de kinderen in en om onze kinderopvang zijn geïnventariseerd en opgenomen in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit wordt ook zeer regelmatig geïnventariseerd en zo nodig aangepast. Want ook een gezonde leefomgeving voor kinderen is erg belangrijk.

Educatie

Kinderen leren het meest van hun directe omgeving, en wij als kinderopvang zijn daar een onderdeel van. Kinderen kijken, observeren en imiteren. Op het kinderdagverblijf wordt de werkwijze van het vve-programma Piramide gevolgd. Zo proberen we er voor te zorgen dat de woordenschat van de kinderen ruim voldoende is voor het beginnen aan de basisschool.

Activiteiten

Naast het (spelenderwijs) leren zijn activiteiten ook een must voor alle kinderen. Met de allerkleinsten worden er vooral liedjes gezongen, boekjes voor gelezen en bewegingsspelletjes gedaan. Met de grotere kinderen gaan we veel naar buiten, wordt er geknutseld naar aanleiding van het thema dat op dat moment aan de orde is, en worden er rollenspelletjes gedaan. Ook hebben we een jaarlijkse activiteitenplanning voor het vieren van Kerst, Suikerfeest en Sinterklaas, en maken we echte uitstapjes naar bijvoorbeeld Artis.
Bij de buitenschoolse opvang wordt elke vakantie een activiteitenplanning gemaakt; elke dag wordt er iets leuks gedaan met de kinderen. Dat kan variëren van het maken van pizza tot een dagje naar een pretpark.

Maak een afspraak via de mail of telefoon en kom een kijkje nemen!