“Bij Ons Dorpje staat de gezondheid en veiligheid van uw kind op nummer 1”

Een groot aantal van onze medewerkers hebben de cursus BHV basis gevolgd en nemen elk jaar deel aan een herhalingscursus volgens de richtlijnen van BHV in bedrijf. www.bhvinc.nl
Verder wordt er voor de medewerkers van Ons Dorpje minimaal 1 keer in het jaar een ontruimingsoefening georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers van Ons Dorpje adequaat kunnen reageren en handelen bij een ongewenste of levensbedreigende situatie. Ons Dorpje voldoet hiermee aan haar verplichtingen die omschreven staan in artikel 15 van de Arbowet, door passende maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van hun kinderen en werknemers te waarborgen.

Leave Your Reply