Op Buitenschoolse opvang Ons Dorpje Tussenmeer zijn er twee groepen, namelijk:

Smurfengroep: 4 t/m 7 jaar, maximaal 20 kinderen per dag
Spongebobgroep:  8 t/m 12 jaar, maximaal 23 kinderen per dag