Opening
Buitenschoolse opvang “Ons Dorpje” Tussenmeer is na school geopend tot 18.30u. In de vakantieperiode en op studie- en vrije dagen zijn we geopend van 7.30u tot 18.30u.
Op de eerste dag dat u met uw kind op de BSO komt, krijgt u van ons een overzicht met alle sluitingsdagen van dat jaar. Deze sluitingsdagen zijn niet meeberekend in de maandprijs.
Wij verwachten van u dat u ons op de eerste dag een overzicht geeft van de vakantie’s en studie- en vrije dagen van de school van uw kind.
BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer is open op studie- en vrije dagen bij minimaal twee kinderen!

Halen en brengen
Gedurende het schooljaar worden de kinderen door de leidsters van “Ons Dorpje” Tussenmeer opgehaald van school. De verantwoordelijkheid van “Ons Dorpje” Tussenmeer gaat pas in op het moment dat de kinderen onder de hoede van de leidsters zijn.
De kinderen worden opgehaald met een busje. Van ons mag u verwachten:
– Dat de leidsters in het bezit zijn van een rijbewijs.
– De busjes zijn verzekerd: WA + inzittendenverzekering.
– De deuren zijn voorzien van een kinderslot.
– Alle kinderen zitten in een voor hun leeftijd bestemd zitje, in de gordels.
Bij het brengen (in de vakantieperiode en op studie- en vrije dagen) en ophalen door de ouders verwachten wij dat de ouders boven komen en overdracht geven/krijgen aan/van een leidster.
Wij vragen u om bij binnenkomen en verlaten van de kinderopvang, de voordeur en de hekjes bij de trap ten alle tijden goed gesloten te houden. Ook graag blauwe slofjes aantrekken, of de schoenen uit. Dit i.v.m. de hygiëne.
Als u uw kind(eren) NA 18.30u ophaalt, dient u direct €10,- aan de betreffende leidsters te geven. Wij begrijpen dat u soms te maken heeft met overmacht, maar de leidsters worden betaald tot 18.30u, en willen dan ook graag naar huis. Zorg er desnoods voor dat u altijd iemand heeft die uw kind in zo’n geval kan ophalen.
Als uw kind door een ander opgehaald wordt en dit geeft u niet door, geven wij het kind niet mee.

Absentiemelding
Wanneer uw kind niet komt vragen wij u de leidsters daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Bellen graag vanaf 13.30u op schooldagen (vanaf 11.00u op de woensdag) en in vakantieperiode en op studie- en vrije dagen graag voor 9.30u.
Het telefoonnummer is: 020-6671313 (direct kiezen voor optie 5)

Als uw kind ziek is graag ook weer bellen als hij/zij beter is en weer opgehaald dient te worden.

Oudercontacten
Het is belangrijk dat ouders de kennismakingsformulieren (deze krijgt u op de eerste dag) zo goed mogelijk invullen. Veranderingen in deze gegevens dienen direct doorgegeven te worden aan de leidsters van de groep.

Het is zeer van belang dat wanneer het kind op BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer verblijft, er altijd iemand van de ouders/verzorgers van het kind bereikbaar is. Dit in verband met vragen van de leidsters m.b.t. het kind, ziekte of nood. Zorg er dus voor dat de juiste telefoonnummers op de BSO aanwezig zijn.

Een regelmatig contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Dit gebeurt dagelijks tijdens het eventueel brengen en ophalen van uw kind, en één maal per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd.

Ziekte
Een kind dat ziek is kan niet worden opgevangen door BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer. Onder ziek zijn verstaan wij:
– Koorts van 38C en hoger.
– Besmettelijke ziektes als o.a. waterpokken, onbehandelde schimmelinfecties, onbehandelde hoofdluis.
Verder houden wij bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan. Inzage in dit protocol is uiteraard mogelijk; vraag het één van de leidsters.

Medicijngebruik
Als uw kind op de BSO medicijnen moet gebruiken, bijvoorbeeld een af te maken antibiotica-kuur, vragen wij u een hiervoor bestemd formulier in te vullen en te tekenen.
Zetpillen worden NIET gegeven aan de kinderen. Wij vragen u ook dit thuis niet te doen, alvorens uw kind naar de BSO komt. Dit kan de koorts doen zakken, maar uw kind is dan nog steeds ziek.

Eten en drinken
Bij BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer eten de kinderen 4x in de week warm; van dinsdag t/m vrijdag. Er wordt altijd gekookt met halal-vlees.
Wij proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met speciale dieet- of voedingswensen.
Ook streven wij ernaar elke dag vers fruit of rauwkost te geven aan de kinderen.

Uitstapjes
Regelmatig vinden er uitstapjes plaats, vooral in de vakantieperiode. U wordt verondersteld hiermee akkoord te gaan.

Kleding
In het algemeen, maar met name in de vakantieperiode, is het prettig uw kind niet zijn of haar beste kleding aan te doen. Er wordt regelmatig buiten gespeeld, geknutseld en geverfd.
Als uw kind reservekleding van de BSO heeft meegekregen, verwachten wij dit zo snel mogelijk, schoongewassen weer terug.

Verzekeringen
Voor verlies of beschadiging van kleding, speelgoed, sieraden etc. van kinderen en ouders is BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer niet aansprakelijk.
U dient WA-verzekerd te zijn en uw kind dient te vallen onder een zorgverzekering. Dit polisnummer vragen wij u in te vullen op de eerste dag dat uw kind BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer bezoekt. In het geval dat er met uw kind een ongelukje gebeurt dat de leidsters zelf niet kunnen behandelen, zal er met uw kind naar de eerste hulp van een ziekenhuis worden gegaan. Daar zullen ze vragen naar het polisnummer van uw kind. Uiteraard zal u direct op de hoogte worden gesteld Ons Dorpje Tussenmeer heeft wel een apparte aansprakelijkheidsverzekering.

Ruilen/extra opvang
Als u één of meerdere dagen extra opvang wenst, of wilt ruilen, moet u dit minimaal twee weken van tevoren aangeven. Wij zullen dan kijken of dit mogelijk is. Voor de extra dagen ontvangt u naderhand een aparte factuur.

Contactgegevens BSO “Ons Dorpje” Tussenmeer

Buitenschoolse opvang “Ons Dorpje” Tussenmeer
Tussenmeer 70
1069 DS Amsterdam

Tel.nr. 020-667 13 13

Wij streven naar een veilige en hygiënische omgeving voor uw kind(eren), in combinatie met professionele medewerkers, en veel liefde voor het kind. Mocht u van mening zijn dat het toch aan iets ontbreekt, willen wij dit graag van u horen, zodat wij daar eventueel iets aan kunnen veranderen.