HUISREGELS OUDERS KDV ONS DORPJE TUSSENMEER

Versie: April 2022

 • Opening
  Kinderdagverblijf “Ons Dorpje”  Tussenmeer is geopend van 7.30u tot 18.30u.
  Babygroep de Zonnetjes: 7.30u tot 9.30u
  Voorschoolgroepen de Bijtjes en de Vlindertjes: 7.30u tot 9.00u
  Haaltijden: 16.30u tot 18.00u
  Verlengde opvang: 18.00u tot 18.30uWij hebben een bepaald dagprogramma en vinden het daarom van belang dat ouders de breng- en haaltijden in acht nemen. Het kan erg storend zijn als kinderen later binnen komen, en de kinderen vinden het afscheid nemen moeilijker. Mocht dit nu toch een keer voorkomen, dan worden wij daar graag van te voren van op de hoogte gebracht.
  Ook wanneer u uw kind(eren) eerder ophaalt zouden wij dit graag willen weten, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat het kind wakker is en een schone toet en luier heeft.
  Op de eerste dag dat u met uw kind op het kinderdagverblijf komt, krijgt u van ons een overzicht met alle sluitingsdagen van dat jaar. Deze sluitingsdagen zijn niet mee berekend in de maandprijs.
 • Halen en brengen
  Bij het brengen en ophalen door de ouders verwachten wij dat de ouders binnen komen en overdracht geven/krijgen aan/van een pedagogisch medewerker.
  Wij vragen u om bij het binnenkomen en verlaten van het kinderdagverblijf, de deuren en hekjes te alle tijden goed gesloten te houden.
  Ook graag blauwe slofjes aantrekken, of de schoenen uit. Dit i.v.m. de hygiëne.
  Als u uw kind(eren) NA 18.00u/18.30u (afhankelijk van uw contract) ophaalt, dient u direct €10,- aan de betreffende pedagogisch medewerkers te geven. Wij begrijpen dat u soms te maken heeft met overmacht, maar de pedagogisch medewerkers worden betaald tot 18.00u/18.30u, en willen dan ook graag naar huis. Zorg er desnoods voor dat u altijd iemand heeft die uw kind in zo’n geval kan ophalen.
  Als uw kind door een ander opgehaald wordt en dit geeft u niet door, geven wij het kind niet mee.
 • Absentiemelding
  Wanneer uw kind niet komt vragen wij u de pedagogisch medewerkers daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Graag bellen voor 9.00u.
  Telefoonnummers “Ons Dorpje”:
  020-6671313
  Kantoor = optie 1
  Babygroep de Zonnetjes = optie 2
  Voorschoolgroep de Bijtjes = optie 3
  Voorschoolgroep de Vlindertjes = optie 4
  Voorschoolgroep de Lieveheersbeestjes / BSO = optie 5
  Of een appje naar ons mobiele nummer: 06-24174074
 • Oudercontacten
  Het is belangrijk dat ouders de kennismakingsformulieren (deze krijgt u op de eerste dag) zo goed mogelijk invullen. Veranderingen in deze gegevens dienen direct doorgegeven te worden aan de pedagogisch medewerkers van de groep.
  Het is heel belangrijk dat wanneer het kind op KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer verblijft, er altijd iemand van de ouders/verzorgers van het kind bereikbaar is. Dit in verband met vragen van de pedagogisch medewerkers m.b.t. het kind, ziekte of nood. Zorg er dus voor dat de juiste telefoonnummers aanwezig zijn.
  Een regelmatig contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Dit gebeurt dagelijks tijdens het brengen en ophalen van uw kind, twee maal per jaar tijdens een ouderavond en eenmaal per jaar tijdens een oudergesprek. Mocht u eerder of vaker behoefte hebben aan een gesprek, kunt u dit altijd aangeven bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.
  Elk kind wordt elk kwartaal geobserveerd en dit wordt geregistreerd op de daarvoor bestemde formulieren. Zo kunnen wij tijdig eventuele (ontwikkelings)achterstanden constateren. Uiteraard word u als ouder hier als eerste van op de hoogte gebracht en worden er nooit stappen ondernomen zonder uw toestemming.
  Elk kind krijgt op de groep zijn eigen bakje. Hierin zitten alleen spullen die toebehoren aan uw kind zoals reserve kleding, speen/knuffel. Controleer het bakje regelmatig op vieze kleding, informatie vanuit het kinderdagverblijf, traktaties. Vul de reserve kleding zonodig aan.
 • Ziekte
  Een kind dat ziek is kan niet worden opgevangen door KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer. Onder ziek zijn verstaan wij:
  – Koorts van 38C en hoger.
  – Besmettelijke ziektes als o.a. waterpokken (met veel vochtige blaasjes), onbehandelde schimmelinfecties, onbehandelde hoofdluis.
  Verder houden wij bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan maar kijken wij vooral naar het kind zelf. Het welzijn van het kind staat altijd voorop.
 • Medicijngebruik
  Als uw kind op het kinderdagverblijf medicijnen moet gebruiken, bijvoorbeeld een af te maken antibiotica-kuur, vragen wij u een hiervoor bestemd formulier in te vullen en te tekenen.
  Paracetamol (zetpillen) worden NIET gegeven aan de kinderen. Wij vragen u ook dit thuis niet te doen, alvorens uw kind naar het kinderdagverblijf komt. Dit kan de koorts doen zakken, maar uw kind is dan nog steeds ziek.
 • Eten en drinken
  Al het eten en drinken dat uw kind nuttigt over de dag, is inbegrepen. Speciale dieetvoeding kan eventueel worden aangeschaft, in overleg met de leiding. Bij KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer eten de kinderen 4x in de week warm; dinsdag tot en met vrijdag. Er wordt altijd gekookt met halal-vlees. Op maandag eten de kinderen brood met gevarieerd broodbeleg (zoet/hartig).
  Wij proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met speciale dieet- of voedingswensen.
  Ook wordt er elke dag vers fruit gegeven aan de kinderen.
 • Uitstapjes
  Op de eerste dag dat uw kind komt krijgt u van ons het protocol “Uitstapjes kinderen”, waarin wij uw toestemming vragen betreft uitstapjes buiten de deur.
 • Kleding
  In het algemeen is het prettig uw kind niet zijn of haar beste kleding aan te doen. Er wordt regelmatig buiten gespeeld, geknutseld en geverfd.
  Draag het liefst kleding zonder koordjes of capuchon voor uw kind, dit i.v.m. verstikkingsgevaar.
  Zorg dat uw kind altijd een setje reserve schone kleding in zijn/haar bakje heeft.
  Als uw kind reservekleding van het kinderdagverblijf heeft meegekregen, verwachten wij dit zo snel mogelijk, schoon gewassen weer terug.
 • Sieraden
  Het dragen van sieraden bij kinderen is geheel voor eigen risico. KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of beschadigen hiervan.
  Op het moment dat de pedagogisch medewerkers een risico zien in het sieraad zijn zij gerechtigd dit te verwijderen en het te overhandigen aan de ouder, met het verzoek het niet meer te dragen op het kinderdagverblijf.
 • Verzekeringen
  Voor verlies of beschadiging van kleding, speelgoed, sieraden etc. van kinderen en ouders is KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer niet aansprakelijk.
  U dient in principe WA-verzekerd te zijn en uw kind dient te vallen onder een zorgverzekering. Dit polisnummer vragen wij u in te vullen op de eerste dag dat uw kind KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer bezoekt. In het geval dat er met uw kind een ongelukje gebeurt dat de pedagogisch medewerkers zelf niet kunnen behandelen, zal er met uw kind naar de eerste hulp van een ziekenhuis worden gegaan. Daar zullen ze vragen naar het polisnummer van uw kind. Uiteraard zal u direct op de hoogte worden gesteld. KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten in geval van ongevallen.
 • Ruilen/extra opvang
  Als u één of meerdere dagen extra opvang wenst, of wilt ruilen, dient u dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te geven. Aanvraagformulieren betreft een extra dag en/of een ruildag kunt u vragen aan de pedagogisch medewerkers. Afhankelijk van de bezetting en het aantal pedagogisch medewerkers op die dag zullen wij dan kijken of dit mogelijk is, en dan ontvangt u het aanvraagformulier ingevuld terug. Mocht u dringend een ruildag nodig hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende vestiging. Ruilen of extra dagen is alleen mogelijk als de bezettingsgraad het toelaat!!
  Op het moment dat u een aantal weken op vakantie gaat, is het absoluut niet de bedoeling dat alle dagen geruild worden. Dit staat tevens ook in de algemene voorwaarden van onze plaatsingsovereenkomst. Uiteraard proberen wij hierin flexibel te zijn naar jullie als ouders, maar vragen jullie begrip op het moment dat het niet mogelijk is.
 • Regels Met Betrekking tot Gezondheid en veiligheid

–        Ouders/verzorgers moeten bij het betreden van het KDV altijd blauwe
sloffen over de straatschoenen aan of de schoenen uit doen.

–        Sluit altijd elke deur of hekje van de groep bij het binnenkomen of
verlaten van een groep/gang.

–        De ouders/verzorgers moeten altijd hun tassen bij zich houden en niet op de gang of op de grond laten slingeren. (i.v.m. sigaretten of medicijnen)

–        Ouders/verzorgers moeten de gemakkelijk inklapbare kinderwagens                    zoveel mogelijk inklappen en zorgen dat hun kinderwagen netjes staat. Dus niet de kinderwagen in het midden van de gang neerzetten.

–        Ouders/verzorgers moeten de jassen/schoenen van de kinderen                           opbergen bij de naam van het kind.

 • Voorschool
  Zodra kinderen rond de 2 jaar zijn ze op de dreumesgroep en volgen ze het voorschoolprogramma. Dagelijks wordt het voorschoolse programma Piramide gevolgd.
  Meer informatie over de voorschool vindt u op onze website, of contact de leidinggevende.
  Op de voorschool is de ochtendinloop van 7.30u tot 9.00!
  Het is voor het voeren van het dagelijkse programma zeer belangrijk dat de kinderen op tijd binnen zijn. Later dan 9.00u binnen komen werkt erg storend, en er is geen tijd voor overdracht.
 • Buitenschoolse opvang
  Mocht u graag willen dat uw kind naar onze Buitenschoolse Opvang gaat als het vier jaar is geworden, schrijft u zich daar dan op tijd voor in. Uiteraard hebben de kinderen van onze kinderdagverblijven voorrang op plaatsing op de BSO, maar inschrijving is wel degelijk nodig. Een inschrijfformulier kunt u vragen aan de pedagogisch medewerkers, of downloaden via onze website: www.kinderopvangonsdorpje.nl