Zoals iedereen inmiddels weet zal zowel het KDV als de BSO per direct gesloten worden, in ieder geval tot en met maandag 6 april 2020. Enkel voor ouders met een beroep in één van de cruciale beroepsgroepen, of een beroep welke noodzakelijk is voor de vitale processen (zoals benoemd door het RIVM, zie onderstaande link), zal noodopvang aangeboden worden.
De noodopvang zal enkel kunnen worden verzorgd in overleg met en na toestemming van de leidinggevende/directrice.
Wij zijn ons er van bewust dat dit consequenties kan hebben voor ouders die geen beroep hebben zoals benoemd in de lijst van het RIVM, en toch naar hun werk moeten. Wij vragen echter jullie begrip en het besef dat dit helaas niet in onze handen ligt. We hopen met z’n allen dat deze noodzakelijke beslissingen bijdragen aan het stoppen van deze pandemie. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn of wijzigingen in het huidige besluit, zullen wij jullie daar uiteraard direct van op de hoogte stellen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Leave Your Reply