Bij kinderopvang Ons Dorpje hebben alle kinderen een mentor. Op het kinderdagverblijf is dit al jaren zo maar vanaf 2018 is het wettelijk verplicht, ook voor de buitenschoolse opvang.
De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. Op het kinderdagverblijf is de mentor het vaste contactpersoon voor de ouders. De ontwikkeling van het kind wordt periodiek met elkaar besproken en bijgehouden door middel van observatielijsten. Op de voorschool/peutergroep gebeurt dit door middel van het kindvolg-systeem KIJK. Ook is de mentor verantwoordelijk voor de knutselmappen, het vieren van de verjaardagen en het voeren van de oudergesprekken.
Op de buitenschoolse opvang is de mentor niet alleen het contactpersoon voor de ouders, maar ook voor het kind. De ontwikkeling wordt niet geregistreerd zoals op het kinderdagverblijf omdat dit op de basisschool altijd al gebeurt. Eventuele zorgen kunnen te alle tijden worden besproken in een oudergesprek.

Leave Your Reply