Ouderportaal

Vanaf nu werken wij ook met het ouderportaal. De link voor het portaal is:

http://portaal.novict.nl/EpmEaZxPg4Q/login/

Via deze link kunt u een wachtwoord aanvragen en de app “Kidsadmin Ouderportaal” downloaden. Met deze app kunt u onder andere afmeldingen doorgeven en extra-/ruildagen aanvragen. Ook kunnen er foto’s en activiteiten worden bekeken.

GGD-inspectie

Minimaal één maal per jaar komt de GGD Kinderopvang  langs op KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV en voert een onverwachte inspectie uit. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar onder andere de volgende domeinen:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

De jaarlijkse GGD-inspectierapporten kunt u vinden onder de volgende link:

BSO Ons Dorpje Tussenmeer:
KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer B.V. | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Geschillencommissie

Als kinderopvang zijn wij aangesloten bij De Geschillencommissie.

Als een klacht intern is besproken maar niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie:

www.degeschillencommissie.nl

070 – 310 53 10

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

In 2021 zijn er geen geschillen ingediend.

Oudercommissie

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV heeft een oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
Wendy Withuis (moeder van Joy en Riley)
Raoul Guman (vader van Riyaan)
Safia Harhour (moeder van Omar)
Laila Azaoum (moeder van Iesa, Dawud en Idris)

Vertrouwenspersoon

Voor KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft, niet terecht te kunnen bij medewerkers, leidinggevende of directie van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Naam: Wendy Withuis
Email: wendy.withuis@gmail.com

Registratienummers:

BSO Ons Dorpje Tussenmeer: 161951363